Anvendelsesbetingelser
Privatlivspolitik
Anvendelse af cookies

 

Essity Privatlivspolitik

Version 7.0, Marts 2023

 

Essity AB og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber (kollektivt "Essity" eller "vi" eller "os") er forpligtet til at respektere dine oplysninger og tager databeskyttelse alvorligt. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Essity indsamler, bruger, videregiver, gemmer og på anden måde behandler oplysninger, som du giver os via vores websteder.

 

1. Kategorier af personoplysninger og formål med behandling

Metadata

Du kan benytte vores hjemmeside eller app uden at angive nogle af dine personoplysninger. I det tilfælde vil Essity kun indsamle følgende metadata som følge af din brug af siden:

Henvisningsside, tid og dato for adgang til siden, overført datamængde, status på overførsel, browsertype, IP-adresse, styresystem og interface, sprog og version af browser software.

Din IP-adresse bruges til at aktivere din adgang til vores hjemmeside eller app. Når IP-adressen ikke længere er nødvendig til dette formål, vil vi forkortet din IP-adresse ved at fjerne den sidste oktet af adressen. Metadata, herunder den forkortede IP-adresse, vil blive brugt til at forbedre kvaliteten og tjenesterne på vores hjemmeside eller app ved at analysere brugeradfærden blandt vores brugere.

Konto

Hvis du opretter en konto på/i vores hjemmeside eller app kan du blive bedt om at angive personoplysninger, fx: navn, postadresse, e-mailadresse, valgt kodeord, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortinformationer, fakturerings- og leveringsadresse, interesser i visse produkter/ydelser (frivilligt), ønske om at modtage e-mails med markedsføring (frivilligt). Essity behandler sådanne personoplysninger med det formål at levere kontoens funktionaliteter til dig, til at levere markedsføringsmateriale – i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov – og til at analysere dine interesser med henblik på markedsføring.

Ordrer

Essity indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du bestiller et produkt via vores hjemmeside eller app: Oplysningerne på din konto, type og mængde af produkt, købspris, bestillingsdato, ordrestatus, returneringer, forespørgsler i kundecenter. Essity behandler personoplysninger med det formål at udføre det kontraktuelle forhold og ordren, udføre kundeservice, overholde lovmæssige forpligtelser, fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende samt til målrettet markedsføring.

Konkurrencer

Essity indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du deltager i en konkurrence: Navn, postadresse, e-mailadresse, dato for deltagelse, udvælgelse som vinder, præmie, svar på quiz. Essity behandler sådanne personoplysninger med det formål at lave konkurrencen, informere vinderen, levere præmien til vinderen, udføre eventen og til markedsføring.

Sundhedsdata:

Ved bestilling af visse produkter kan Essity også indsamle og behandle oplysninger om helbredsforhold, som det fremgår af produktbestillingen. Sundhedsdata er følsomme data i henhold til GDPR, og Essity tager alle nødvendige skridt til at beskytte sådanne følsomme data som lovpligtigt. Med forbehold af samtykke indsamler og behandler Essity sundhedsdata udelukkende med henblik på at gennemføre

kontraktforholdet og produktbestillingen, yde kundeservice, overholde juridiske forpligtelser, forsvare, fastslå og gøre retskrav gældende samt skræddersyet markedsføring.

 

2. Tredjeparter

· Overførsel til tjenesteudbydere

Essity kan benytte sig af eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere for Essity, til at levere visse tjenester til Essity fx udbydere af hjemmeside services, markedsføringsydelser eller IT supportydelser. De eksterne tjenesteudbydere kan have adgang til og/eller lov til at behandle dine personoplysninger, når de leverer deres tjenester.

Vi anmoder de eksterne tjenesteudbydere om at implementere og benytte sikkerhedsforanstaltninger for at sikre datasikkerhed for dine personoplysninger.

· Øvrige modtagere

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning kan Essity overføre personoplysninger til retshåndhævende og statslige myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller samarbejdspartnere. I tilfælde af virksomhedsfusion eller opkøb kan personoplysninger overføres til de tredjeparter, der er involverede i fusionen eller opkøbet.

· Internationale overførsler af personoplysninger

De personoplysninger vi indsamler eller modtager om dig kan overføres til og behandles af modtagere der er lokaliseret i eller udenfor Europæisk Økonomisk Samarbejde (”EØS”). Andre modtagere kan være placeret i øvrige lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse ud fra et europæisk databeskyttelses perspektiv. Essity træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler ud af EØS er tilstrækkeligt beskyttet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Med hensyn til overførsler til lande der ikke yder et passende sikkerhedsniveau, baserer vi overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger, så som standardkontrakter vedtaget af Europakommissionen eller af en tilsynsmyndighed, godkendte retningslinjer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves, eller certificeringsmekanismer sammen med forpligtelser, der er bindende overfor modtageren og kan håndhæves. Du kan anmode om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 9 (Kontakt) nedenfor.

 

3. Lovlig behandling

Vi må behandle dine personoplysninger på følgende lovlige grundlag:

 

· Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere formål;

· Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller for, på din anmodning, at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt;

· Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os;

· Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser;

· Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller en udførelse pålagt os af en offentlig myndighed;

· Behandlingen er nødvendig for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis du er et barn;

· Andet gældende retsgrundlag for behandling, især bestemmelser fastsat i medlemsstaterne

Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger på følgende lovlige grundlag:

 

· Du har givet dit samtykke til behandling af dine følsomme personoplysninger til et eller flere formål;

· Behandlingen er nødvendig for at overholde Essitys eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder;

· Behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede;

· Behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller når domstole handler i deres egenskab af domstol;

· Behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser

Oplysningen af dine personoplysninger kræves i henhold til en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse, eller er nødvendig for at indgå i en kontrakt med os eller for at modtage vores ydelser/produkter som ønsket af dig, eller oplyses frivilligt.

Det kan medføre ulemper for dig ikke at oplyse dine personoplysninger, fx kan du ikke modtage visse produkter og ydelser. Dog, med mindre andet er angivet, kan det ikke medføre juridiske konsekvenser for dig ikke at oplyse dine personoplysninger.

 

4. Hvilke rettigheder har du og hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Hvis du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for fremtidig brug af dine personoplysninger. Desuden kan du gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger med henblik på markedsføring uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne, i overensstemmelse med basispriserne. I henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til, (i) at anmode om indsigt i dine personoplysninger, (ii) at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, (iii) at anmode om sletning af dine personoplysninger, (iv) at anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger, (v) at anmode om dataportabilitet, (vi) at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger (herunder indsigelse mod profilering), og (vii) gøre indsigelse mod automatiske afgørelser (herunder profilering),

 

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som anført I afsnit 9 (Kontakt) nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

 

5. Cookies og andre trackingteknologier

Denne hjemmeside eller app bruger cookies. Se vores Cookie Policy for yderligere oplysninger.

 

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at levere de ønskede ydelser og produkter til dig. Når vores aftale ophører, vil vi enten slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre der er særlige lovmæssige krav til opbevaring (fx i forbindelse med beskatning). Vi kan opbevare dine kontaktoplysninger og dine interesser i vores produkter eller ydelser i en lang periode, hvis Essity har lov at sende dig markedsføringsmateriale. Gældende lovgivning kan også kræve, at vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter det indeværende skatteår. Vi kan også opbevare dine personoplysninger efter aftalens ophør, hvis dine personoplysninger er nødvendige i henhold til anden gældende lovgivning, eller hvis vi har brug for dine personlysninger til at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Efter aftalens ophør vil vi, i videst mulige omfang, begrænse behandlingen af dine personoplysninger til nævnte afgrænsede formål.

 

7. Yderligere oplysninger til kunder i USA

Besøgere, brugere og andre med bopæl i staterne Californien, Virginia, Connecticut, Colorado og Utah (“Supplemental States”) er også underlagt vores Supplemental State-privatlivspolitik, som kan tilgås her

 

8. Opdateringer af vores privatlivspolitik:

Det kan blive nødvendigt for os at opdatere vores privatlivspolitik. Du kan altid finde den seneste udgave af privatlivspolitik på vores websted.

 

9. Kontakt os

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder angående data, eller hvis du har andre spørgsmål angående denne privatlivspolitik, bedes du sende/e-maile dit spørgsmål til:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige

Anvendelse af cookies

Dette Site anvender cookies, så i dette afsnit får du detaljer om, hvordan cookies anvendes og hvordan du kan kontrollere om cookies skal bevares eller slettes.

 

Hvad er en cookie?

Små stykker information som overføres til din computers harddisk fra et websted, kaldes "cookies" (engelsk for småkager). De er ikke programmer, blot små informationsfiler som gør det muligt for websteder at gemme og få adgang til oplysninger om mønstre i en brugers adfærd på internettet. De fleste websteder anvender cookies fordi de er en del af den værktøjskasse der gør internettet til en god oplevelse for brugerne. Cookies gør det muligt for websteder at levere personliggjorte servicer (for eksempel at huske et log-in, holde produkter i en "indkøbsvogn" eller vise indhold som er relevant). Der er forskellige typer cookies: Midlertidige cookies (eller sessionscookies) slettes når browseren slukkes. Persistente cookies slettes ikke men forbliver indtil de bliver slettet aktivt eller udløber (hvilket afhænger af hvor længe webstedet har programmeret cookien til at vare).

 

Hvordan sletter man cookies?

De fleste browsere indstilles automatisk til at acceptere cookies. Du kan deaktivere cookies i din browser, men husk, at hvis du gør det, kan du miste mange funktioner som er nødvendige for, at webstedet skal kunne fungerer ordentligt. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om cookies, kan du besøge www.aboutcookies.org, hvor du kan finde omfattende og uafhængige oplysninger om, hvordan du kan deaktivere cookies ved hjælp af browserindstillinger, og hvordan du kan slette cookies der allerede er på din computer. For at slette cookies fra din mobil er du nødt til at læse manualen for dit apparat.

 

Liste over TENANet cookies

For, at vi kan give dig en personlig oplevelse, anvender dette Site cookies. Hver gang du anvender dette Website, bliver cookies overført og/eller åbnet. Cookierne er anført på listen herunder.

 

Cookie Navn Årsag Type 1/2/3 Part Cookie Levetid
Cookiebar Accept af cookies Funktion 1 1 uge
_ga Web Analytics Præstation 1 24 måneder
gtm_eng_findout Web Analytics Præstation 1 30 minutter
gtm_eng_askTheDoctor Web Analytics Præstation 1 30 minutter
gtm_eng_faqOpen Web Analytics Præstation 1 30 minutter
gtm_eng_videoPlay Web Analytics Præstation 1 30 minutter
gtm_eng_articleRead Web Analytics Præstation 1 30 minutter
__atuvs AddThis dele funktion Funktion 1 24 måneder
__atuvc AddThis dele funktion Funktion 1 1 time
Målretning eller reklame Cookies Overvåger brugen af sitet Præstation 1 eller 3 part Session cookies og vedvarende cookies

 

Funktionscookies – Disse cookies gør det muligt for et websted at huske valg, som du træffer (såsom dit navn, dit sprog eller din region), og giver forbedrede, personlige funktioner. De oplysninger som disse cookies indsamler, kan blive anonymiseret, og de kan ikke spore din adfærd, når du browser på andre websteder.

Præstationscookies – Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan brugere anvender et websted, for eksempel hvilke sider brugerne besøger mest, og om de får fejlmeldinger fra sider på webstedet. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, som kan identificere en besøgende. Alle oplysninger som disse cookies indsamler, er sammensatte og er derfor anonyme. De anvendes kun til at forbedre den måde et websted fungerer på.

Cookies til målretning eller reklamering – Disse cookies anvendes til at levere reklamer, som er mere relevante for dig og dine interesser. De anvendes også til at begrænse det antal gange, du ser en reklame, og de hjælper med at måle hvor effektiv en reklamekampagne er. De placeres af vores reklamenetværk med tilladelse fra TENA. De husker, at du har besøgt et websted, og denne oplysning deles med andre organisationer såsom annoncørerne. Ofte er cookies, til målretning eller reklamering, linket til en funktion på webstedet som leveres af den anden organisation.

AddThis – Vores sider bruger AddThis (Et værktøj til integration af forskellige Media-websteder som facebook, Twitter, LinkedIn osv.)som kan afsætte et antal af cookies på din computer. For mere information om, hvilke cookies AddThis bruger, henvises der AddThis privatlivspolitikker på hhtp://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Accept af Anvendelsesbetingelser

Ved at acceptere vores Anvendelsesbetingelser og ved at besøge og anvende Sitet giver du dit samtykke til anvendelse af cookies. Du kan også give dit samtykke til anvendelse af cookies ved hjælp af de indstillinger, du har valgt i din browser.

Materiale indsendt af brugere

Essity kan give dig tilladelse til at postere oplysninger, kommentarer eller andet materiale på vores Site, netværk på sociale medier eller andre onlineservicer. Dette gøres for at lette flowet af information om Essity og vores produkter. Bemærk betingelserne for sådant materiale indsendt af brugere i den Juridiske erklæring (se ovenfor). Du må ikke give os oplysninger om andre personer, medmindre du kan bevise, at du har deres samtykke til at give dem.